Tidigare föreläsningar

Tidigare föreläsningar 2017-10-30T08:29:01+00:00

Exempel på genomförda föreläsningar de senaste åren:

Okt 2017: Halvdagsföreläsning för ungdomsmottagningarna i Gävleborgs län på temat män och sexuella problem.

Okt 2017: Öppen föreläsning i samarbete med Svenska föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier på temat Män, sex och intimitet.

Sept 2017:  Kurs ”Making Love” i samarbete med Everyday School

Sept 2017: Öppen föreläsning på Humanova ”Sex och intimitet i prestationernas tid”

Maj 2017: Kurs ”Making Love” i samarbete med Everyday School

Nov 2016: Föreläsning om anknytning i teorin och i praktiken med fokus på vuxna, relationer och sexliv på Humanovas grundläggande utbildning i psykoterapi med ACT-inriktning.

Sept – okt 2016: Fyra heldagars föreläsning i utvecklingspsykologi på Humanovas utbildning till samtalsterapeut som även är en grundläggande utbildning i psykoterapi.

27 maj 2016: Föreläsning om sexuell njutning på FSUM´s årskonferens i Skellefteå (alla Sveriges ungdomsmottagningar). 

10-11 november 2015: Föreläsning om anknytning i teorin och i praktiken på Humanovas grundläggande utbildning i psykoterapi med ACT-inriktning.

6 november 2015: Föreläsning för 1177 och Umo.se om anknytningens betydelse när personer söker vård

28 oktober 2015: CBTI – Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi

Heldagsföreläsning om psykoterapeutiskt arbete med sexuella problem för Psykoterapeutprogrammet.

17 december 2014: CBTI – Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi

Heldagsföreläsning om psykoterapeutiskt arbete med sexuella problem för Psykoterapeutprogrammet.

4 december 2014: Öppen föreläsning på The Park, Sveavägen 98

På temat ”Kärlek, relationer och sex” föreläser Malin tillsammans med Daniel Brodecki som hon samarbetade med i SVT´s program ”Kärlekskoden”.

25 november 2014: Öppen föreläsning på The Park, Sveavägen 98

På temat ”Kärlek, relationer och sex” föreläser Malin tillsammans med Daniel Brodecki som hon samarbetade med i SVT´s program ”Kärlekskoden”.

23 oktober 2014: Löftadalens Folkhögskola i Åsa

Föreläsning om sexualitet och självkänsla för personal på ungdomsmottagningar och inom mödravården i Sydvästra Sverige

22 oktober 2014: SAPU – Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

Heldagsföreläsning om psykoterapeutiskt arbete med sexuella problem för psykoterapeutprogrammet

2 och 8 oktober 2014: Södersjukhuset

Föreläsning om behandling för Erektildysfunktion och Prematur Ejaculation för personal på Enheten för sexuell hälsa samt inbjuden personal från Ungdomsmottagningar i Södra Stockholm