Kurs i Anknytningsteorin 

Är du på väg att bli eller arbetar som terapeut och vill orientera dig i anknytningsteorin och dess betydelse för hur vi fungerar i vuxna relationer? Gå min kurs på HumaNova våren 2019. Läs mer här.