Föreläsaren

Ett viktigt spår i min verksamhet är mina föreläsningar. Att sprida mer kunskap och förståelse inom det sexuella området är något jag brinner för och min ambition är att fler människor ska kunna bli mer trygga i att prata om sex vilket är områden som många upplever sig vilsna, osäkra och ensamma inom.

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR

Vill ni ha en föreläsning med fokus på relationer, sex, njutning eller anknytningsteorin och hur vi relaterar till varandra?

Maila på boka@malindrevstam.se eller klicka nedan

Läs mer
Bokningsförfrågan

Aktuella och kommande kurser:

Intimitet

Gå min onlinekurs för att öka din förmåga till intimitet på ett psykologiskt, emotionellt och fysiskt plan hos Everyday School . Riktar sig till den som är intresserad av utveckla sig själv och sin relation. Kursspråk svenska. Klicka här för mer info.

Sexualitet och terapi

Är du blivande eller verksam terapeut eller arbetar inom ett människovårdande yrke och vill lära sig mer om hur man kan förstå och  arbeta med sexuella problem i terapi rekommenderar jag min tredagarskurs tillsammans med Humanova. Under tre heldagar i mars –    april går vi igenom sexuella utmaningar för individer och relationer ur ett bio-psyko-socialt perspektiv. Läs mer om kursen här.

GENOMFÖRDA FÖRELÄSNINGAR

Malin har föreläst i en mängd olika sammanhang – på universitet, konferenser, utbildningar, för allmänheten.

Läs mer

UNDERVISNING

Malin har lång erfarenhet av att undervisa blivande psykoterapeuter i hur man kan arbeta med sexuella problem i psykoterapi.

Läs mer