Föreläsningar

Jag föreläser sedan flera år och en röd tråd i mina föreläsningar är ofta teman som sex, anknytning och relationer som jag anpassar mig efter sammanhanget och publikens förkunskaper. Jag brukar få mycket goda omdömen i utvärderingarna efteråt och det jag blir gladast för är att jag uppfattas som mycket kunnig, professionell och engagerad samt att jag föreläser med mycket humor och bjuder på mig själv.
Exempel på teman jag föreläst om:
  • Anknytning och sex
  • Självkänsla och sex
  • Tidig utlösning
  • Vad är sexuell njutning?
  • Relationer och sex
  • Sexologi i allmänhet
  • Utvecklingspsykologi

Här kommer exempel på mer utförligt innehåll i vanliga teman jag föreläser om:

1) Sex och prestation – väldigt många av de sexuella problem som individer och par upplever bottnar i en föreställning om hur man ska ha sex. Hur ofta, hur länge och på vilket sätt. Många faktorer påverkar dessa föreställningar. Din ursprungsfamiljs förhålllningssätt till nakenhet och sex, samhällets normer och tabun, dina egna tankar om hur sexuell du är eller vill vara, din kropps förutsättningar osv. När du upplever att du inte lever upp till dessa föreställningar uppstår ofta en prestationsångest som i sin tur skapar oro och stress och som verkar negativt på både lust och förmåga till sex. Jag föreläser om alla dessa olika faktorers påverkan och ger exempel på olika sätt att minska prestationsångesten och på sätt lättare hitta lusten och förmågan.

2) Sex, lust och njutning – Jag föreläser om hur vi i västvärlden verkar ha en sjunkande sexlust och spekulerar i hur man kan förstå denna trend. Vad ägnar vi oss åt istället och vad vill vi ägna oss åt om vi stannar upp och reflekterar? Är sex något som är viktigt eller håller vårt samhälle och våran inställning till sex på att förändras? Jag går igenom vad forskningen säger om hur lust och njutning reflekterar kring hur utvecklingen i dagens digitala samhälle där nätdejtning, sociala medier, virtuell porr och sexrobotar redan är verklighet. Jag pratar även om vad man behöver göra för att öka känslan av lust och njutning om man kommer fram till att detta är viktigt för en, bland annat baserat på en studie jag gjort om just sexuell njutning.

3) Sex och anknytningsmönster är en föreläsning med fokus på vad forskningen säger om våra tidiga erfarenheter av anknytningsrelationer (oftast föräldrarna) och hur vi hanterar närhet i relationer i allmänhet och sexuell intimitet i synnerhet. Forskning visar att personer som är otryggt anknutna (dvs upplever svårigheter i relationer där rädslor tar över eller en känsla av att man tycker sig bli invaderad av kravfylld närhet eller motsatsen då man fasar för att bli avvisad och övergiven) har svårare att sätta gränser, svårare uttrycka sina behov och önskemål och har högre nivå av ångest i sexlivet. De har också fler partners och tenderar att vara mindre rädda om sig själva i sexuella sammanhang. Jag föreläser om vad forskningen visar och även hur man kan bemöta och stötta denna typ av personer när de söker hjälp då de är en mer sårbar grupp som förekommer oftare inom vården.

4) Fallbeskrivningar (avkodade) och exempel på behandling av sexuella problem för män, kvinnor och par från min kliniska vardag som sexolog och leg.psykoterapeut med en flerårig bakgrund som kurator på Sex- och samlevnadsmottagningen på Danderyds sjukhus.

Tiden har varit allt ifrån 45 min till heldagar.