Mitt namn är Malin Drevstam och jag driver företaget Relationell KBT där ett av mina fokus ligger på att förbättra den sexuella hälsan. Jag är legitimerad psykoterapeut och sexolog och arbetar med rådgivning och terapi för individer där ett viktigt område är sexualterapin. Min bakgrund är socionomexamen med påbyggnadskurser inom sexologi, andrologi (läran om mannens könsorgan och sexualitet) samt religionspsykologi. Min inriktning i psykoterapi vilar på Kognitiv Beteende Terapi (KBT) och Relationell terapi med fokus på relationer och affekter. Med detta menas att jag strävar efter att tillsammans med min klient kartlägga och förstå nuvarande och eventuellt tidigare relationer genom att titta på bland annat anknytningsmönster och känslor, tankar och beteenden kopplat till detta. Utöver mitt klientarbete har jag skrivit en bok utgiven av Gothia förlag i oktober 2010: Tidig Utlösning -orsaker, konsekvenser och behandling av Prematur Ejakulation. Under våren 2016 gjorde jag en vetenskaplig studie som fokuserade på att identifiera faktorer bakom sexuell njutning.

Jag har länge arbetat som kurator med samtalterapi för sexuella problem på Sex- och samlevnadsmottagningen, SESAM, på Danderyds sjukhus.

Jag sitter i styrelsen för Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier (mellansvenska) (www.sfkbt.se) och är även medlem Svenska föreningen för relationell psykoterapi (www.sfrp.se) och Svensk Förening för Sexologi (www.sfs.se).

Förutom att jag brinner för mitt arbete älskar jag också att vara med min familj – jag är mamma och maka. Och jag älskar att läsa, träna, resa och vara i skärgården.

Relationell KBT och Relationell Utveckling i Stockholm AB
mottagning på Grev Turegatan 10 i Stockholm
Telefon: 070-156 76 11
malin.drevstam@relationellkbt.se
Bankgiro: 630-7789