I mitt arbete som terapeut blir det av naturliga skäl mycket fokus på det som inte fungerar och det som känns problematiskt. För att balansera mitt arbete valde jag att våren 2016 göra en kvalitativ studie över fenomenet sexuell njutning och hur det kan beskrivas. Ambitionen var att belysa upplevelser och faktorer som personer som njuter av sex beskriver. Genom att intervjua kvinnor som var nöjda med sitt sexliv för att höra hur de beskrev sin njutning var min ambition att utöka kunskapen om sexuella upplevelser på ett bredare plan. Studien fick titeln ”Som när man äter en riktigt god sushi”: En kvalitativ studie av unga kvinnors motiv till sex och beskrivning av sexuell njutning efter ett citat av en av de intervjuade kvinnorna.  Är du intresserad av att läsa studien kan du hitta den här.