Ibland behöver man förstå sig själv, sina behov och beteenden bättre för att kunna identifiera vilka områden som behöver acceptera och vilka man kan förändra för att må bättre. Det bli då lättare att bli tydlig mot omgivningen och därmed öka chansen bli mött på ett empatiskt sätt. I individualterapi börjar vi med att träffas 2-3 gånger för en första orientering. Efter detta sätter vi ett första mål och gör en planering. Ett samtal är ca 45 min och vi ses vanligtvis en gång i veckan. En del väljer att komma ett dubbelpass varannan vecka för att hinna landa i samtalet eller för att det passar deras övriga liv bättre. Beroende på problematik kan det sedan variera från att fortsätta en gång i veckan till att ses varannan vecka och kanske ännu glesare mot slutet av behandlingen. För att kunna möta just dina behov kan det hända att vi kombinerar möten med mailkontakt och detta sker då enligt en planering vi gör upp i förväg. Jag har naturligtvis tystnadsplikt.

Vanliga inslag i behandlingen kan vara olika typer av situationsanalyser, meditationer och visualiseringsövningar. Det kan också hända att du får hemuppgifter mellan gångerna. Det kan t. ex. vara att titta på en video, kartlägga situationer eller göra olika övningar.

Jag finns med dig så länge du känner att du behöver samtalen. Med jämna mellanrum gör vi utvärderingar för att se hur du upplever att din situation förändras för att kunna anpassa samtalen efter behoven i nuläget.