Är du nyfiken på relationer och intimitet? Kanske arbetar du med människor eller helt enkelt har funderingar kring hur du själv och andra omkring dig fungerar.

Aktuella och kommande kurser:

Anknytning

Tillsammans med HumaNova erbjuder jag en 3-dagars kurs i anknytningsteori och klinisk tillämpning. Kursen vänder sig i första hand till blivande eller verksamma terapeuter som vill orientera sig i hur de kan tillämpa teorin i sin förståelse för klienten. Anknytningsteorin är den främsta utvecklingspsykologiska teorin om hur vi formas i nära relationer livet igenom. Teorin bygger på antagandet om att nära relationer är ett grundläggande behov och att människan är en social varelse som behöver andra för att överleva. Teorin hjälper oss att förstå hur våra grundläggande behov av närhet och autonomi har blivit bemötta och hur det formar oss som individer i ett livsloppsperspektiv från vaggan till graven. Klicka här för mer info.

Intimitet

Gå min onlinekurs för att öka din förmåga till intimitet på ett psykologiskt, emotionellt och fysiskt plan hos Everyday School . Riktar sig till den som är intresserad av utveckla sig själv och sin relation. Kursspråk svenska. Klicka här för mer info.

Sexualitet och terapi

Är du blivande eller verksam terapeut eller arbetar inom ett människovårdande yrke och vill lära sig mer om hur man kan förstå och  arbeta med sexuella problem i terapi rekommenderar jag min tredagarskurs tillsammans med Humanova. Under tre heldagar i mars –    april går vi igenom sexuella utmaningar för individer och relationer ur ett bio-psyko-socialt perspektiv. Läs mer om kursen här.