Här finns tips på vidare läsning och länkar om du vill veta mer om:

Anknytning

Artiklar:

 • En bra artikel om betydelsen av trygg anknytning hittar du här. 

Böcker:

 • ”Den mörka hemligheten” av Dan Josefsson, Egil Linge, Natur och Kultur. 2011.
 • ”Hemligheten. Från ögonkast till varaktig relation” av Dan Josefsson, Egil Linge, Natur och Kultur. 2008.
 • ”Vi är våra relationer” av Tor Wenneberg. Natur och Kultur. 2010.
 • ”Vill ha dig. Att hålla lusten levande i långa förhållanden” av Ester Perel, Natur och Kultur. 2007.

Länkar:

TED-talks som inspirerar:

 • Ester Perel om sexuell lust i långvariga relationer. Klicka här.
 • Ester Perel om otrohet. Klicka här.
 • Emily Nagosky berättar om hur vår lust kan förstås och utvecklas. Klicka här.
 • Helen Fisher om varför vi älskar och varför vi är otrogna. Klicka här.
 • Amy Cuddy om betydelsen av vårt kroppsspråk. Klicka här.
 • Brene Brown om betydelsen av sårbarhet. klicka här.
 • Brene Brown om betydelsen av skam. Klicka här.
 • Guy Winch om betydelsen av känslomässig hygien. Klicka här.
 • Tim Urban om prokrastinering (uppskjutande) Klicka här.
 • Mike Anderson om värdet av att dela sina sexuella fantasier i relationen. Klicka här.
 • Amy Jo Goddard pratar om värdet att känna sig hel genom att äga sin sexualitet. Klicka här.
 • Mavis Tsai om hur du kan öka känslan av djupare kontakt. Klicka här.
 • Håkan Fisher om Kärleken i hjärnan. Klicka här.
 • Lisa Feldman Barrett om varför vi måste vara noga med hur vi tänker och känner. Klicka här.

Andra upplysande videoklipp:

 • Russ Harris förklarar evolutionens utveckling av våra skyddsstrategier. Se klippet här.
 • Russ Harris förklarar utveckling av den mänskliga hjärnan. Se här.
 • Information om personlighetsdraget Högkänslighet hittar du här.
 • Oh My God – Yes! En hemsida med kvinnor som delar med sig av hur de gör när de njuter på mycket informativ nivå. Klicka här.

Övriga länkar:

 • RFSU – Riksförbundet för sexuell upplysning, är en ideell organisation för sexualupplysning och sexualpolitik
 • RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter