Hör Malin i ett personlig samtal med Charlotte Cronquist i Charlottepodden

.