I Thailand fick vi chansen att i 10 dagar meditera med härliga munken Boomrit. Vi mediterade gående och sittande varje dag och det blev både en fin avslutning på 2019 års mediterande och en inspirerande start på 2020 och min kommande meditationspraktik. Sedan drygt två år mediterar jag minst 30 min varje dag och min intention är att aldrig sluta. Vissa dagar är lätta, andra inte men jag märker att jag långsiktigt har blivit lugnare och fridfullare och tar livet med jämnmod på ett sätt som är väldigt stärkande.