Som psykoterapeut är jag förankrad i några kompletterande teorier i hur man kan förstå människors behov och beteenden.

Anknytningsteorin och dess betydelse för att förstå hur du fungerar i relationer

Strävar du efter en relation eller har du problem i en befintlig relation? Kanske vill du eller har du just lämnat en relation? För att bättre förstå din situation och dina behov är det av vikt att förstå dina tidigare erfarenheter av relationer, varför du valt dem och hur de påverkat dig. För att underlätta detta undersöker vi ditt anknytningsmönster vilket kan ge mycket information om vilka ibland omedvetna förväntningar du har på en relation och hur dessa kan påverka ditt val av partner.  Trygghet är en viktig grund i relationer och även i terapin och därför läggs mycket fokus på att du känner dig trygg och bekväm i samtalen.

Affekter

Ny forskning visar vilken betydelse affekter har för vårt sätt att uppfatta situationer och hantera dem. Affekter är, enkelt uttryckt, våra grundläggande känsloreaktioner. Ibland kan en känslostyrd reaktion vara en ske av rent primitiva instinkter och i andra fall vara en konsekvens av hur vi utifrån vår erfarenhet tolkar en situation. Vi kartlägger olika situationer och undersöker hur affekter påverkar just dig.

ACT – Acceptance and Commitment Therapy

Leder det du gör just nu dig i den riktning du vill i livet? Om det gör det – fortsätt göra det du gör! Om inte kan det vara värdefullt att se vad det är du gör istället. Kanske är det olika beteenden som gör att du står kvar och stampar eller till och med går i helt motsatt riktning mot vad du vill. Med Acceptance and Commitment  Therapy som utgångsläge kan vi titta på vilka värden i livet som är viktiga för dig/ er och på hur ni kan låta dessa värderingar bli en guide i svåra situationer.

Self-Compassion

Ny forskning inom Self-Compassion visar att negativt tänkande och självkritik ofta är grundläggande faktorer för psykiskt lidande av flera olika slag. Oavsett om du lider av t ex ångest eller nedstämdhet kan det vara ditt kritiserande av dig själv som gör att du fortsätter må dåligt. Inom Self-Compassion tränar du dig i att ta fram dina visa, vänliga och modiga sidor inom dig för att lättare kunna göra det som är viktigt för dig – utan att förlora energi och styrfart genom att t. ex älta eller agera ut på sätt som inte gynnar dig.