Jag heter Malin Drevstam och driver företagen Relationell KBT och Relationell Utveckling i Stockholm AB vars främsta fokus ligger på att hjälpa människor att leva tillsammans i relationer och våga vara nära – även sexuellt. Jag är legitimerad psykoterapeut samt sexolog och arbetar med rådgivning och terapi för individer och par. Min psykoterapeutexamen har både relationell och KBT- inriktning och min grundutbildning är socionom. Utöver detta har jag läst sexologi, etik och religionspsykologi. I mitt arbete som terapeut strävar jag efter att tillsammans med klienten kartlägga och förstå nuvarande och eventuellt tidigare relationer genom att titta på bland annat anknytningsmönster och känslor, tankar och beteenden kopplat till detta. Jag arbetar mycket utifrån ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och Self-Compassion (självmedkänsla). Utöver mitt klientarbete har jag skrivit flera böcker om sex- och samlevnad. Under våren 2016 gjorde jag en vetenskaplig studie som fokuserade på att identifiera faktorer bakom sexuell njutning. En del av min tid föreläser jag för allmänheten, på psykoterapiutbildningar och för vårdpersonal. Läs mer om mig som föreläsare här.

I flera år arbetade jag som kurator med bl a samtal för sexuella problem på Sex- och samlevnadsmottagningen, SESAM, på Danderyds sjukhus.

Förutom att jag brinner för mitt arbete älskar jag också att vara med min familj – jag är mamma och maka. Och jag älskar att läsa, träna, resa och vara i skärgården.

Relationell KBT och Relationell Utveckling i Stockholm AB
mottagning på Grev Turegatan 10 i Stockholm
Telefon: 070-156 76 11
malin@malindrevstam.se 
Bankgiro: 630-7789