Övningar

För att bli mer medveten om hur din kropp reagerar och fungerar kan du göra små experiment i vardagen. Här följer några exempel på vad jag brukar tipsa om i mina terapier oavsett om du har penis eller vagina:

 – Bygg en kärleksfull relation med ditt underliv

Ofta har mina klienter en obefintlig eller negativ bild av sitt underliv. Antingen har man aldrig utforskat dess skrymslen och potential eller så har man samlat på sig negativa erfarenheter och associationer. För att ditt underliv ska vilja samarbeta med dig behöver det vänlighet, omtanke och nyfikenhet från din sida. Ett sätt att göra detta kan vara att kupa din hand över underlivet morgon och kväll och prova om det är möjligt att skicka värme, och vänlighet och kanske lite nyfikenhet genom handen till underlivet. Var observant på hur det känns att ha handen där och om det är svårt att fokusera kan du försiktigt bölja med handflatan från sida till sida. Det kan vara lättare om du ligger på rygg med fotsulorna ihop och låt knäna falla ut. Experimentera gärna med att lägga en vetekudde (eller något annat som du kan värma upp lite) över underlivet och var uppmärksam på hur det känns när värmen sprider sig i kroppen.

– Låt ditt underliv ta mer plats

Experimentera med att låta ditt underliv gå först genom att gå mer upprätt eller rent av lite mer bakåtlutat och gå mer som en hip-hopare eller en cowboy. Sätt dig mer bredbent på stolar och i soffor. Sluta kissa ljudlöst och försiktigt utan skvala bäst du behöver. Det är ett naturligt behov att kissa.

– Titta på dig själv med hjälp av en spegel

Ta fram en handspegel och sätt dig bekvämt på en säng eller ett varmt badrumsgolv. Ta fram spegeln och studera dig själv med en nyfiken blick utan att leta efter något särskilt eller bedöma vad du ser. Bekanta dig med ditt underlig och försök att bara konstatera ”jaha, ser jag ut så här?” och låt allt vara som det är. Du är okej precis som du är.

 – Kartlägg svåra situationer med hjälp av en situationsanalys

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en väl beprövad och effektiv psykoterapeutisk behandlingsmetod för ett stort antal psykologiska och kroppsliga besvär. Det är en i forskningssammanhang väl-dokumenterad samling av olika former av terapier och metoder med de gemensamma dragen att man utgår från att problem formas av hur personen tolkar sina tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner. Genom att kartlägga situationer som känns problematiska och studera dem utifrån vad som händer inom personen kan man hitta nya strategier och förhållningssätt. Flera av de metoder som beskrivs i följande kapitel bygger på detta resonemang. Det går att arbeta mycket på egen hand om man kan ta till sig detta sammanhang. Nedan ser du hur varken tankar, kroppreaktioner, känslor och beteenden är fristående från varandra utan de interagerar och påverkar varandra på massor av sätt.

När du upplever en situation startas alltid inre reaktioner i form av tankar, känslor, kroppsförnimmelser vilket leder till någon form av beteende. Alla dessa reaktioner förstärker varandra på olika sätt och en negativ tolkning av situationen kan skapa negativa känslor som ger obehagliga kroppssensationer och leder till ett beteende som kan förvärra upplevelsen.  En negativ spiral har startats.  På samma sätt fungerar positiva tolkningar av situationer och i förlängningen startas en positiv spiral.

Du kan ladda ner en blankett för att göra en egen kartläggning här: Situationsanalys