En nära relation är väldigt viktig för de flesta av oss. Vi längtar efter att bli älskade villkorslöst. Men när två vuxna har samma önskan om villkorslöshet kan det lätt bli krockar som leder till missförstånd. Missförstånden kan leda till att man börjar bevaka, mäta och positionera sig i relationen. I vissa fall kan dessa strategier blivit så infekterade att man inte vet hur man ska ta sig ur låsningen. Ibland kan det vara otrygga anknytningsmönster som spär på problematiken. I parterapi tittar vi på konkreta situationer och hur missförstånd kan uppstå i det vardagliga livet men även på mer allmänna antaganden om oss själva och andra som leder till beteendemönster som kanske inte är så funktionella för oss. Låsningarna som kan uppstå påverkar ofta sexlivet och genom att komma tillsammans i parterapi får ni en möjlighet att titta på hur ni kan komma nära varandra igen. Intimitet är viktigt på flera plan – psykologiskt, emotionellt och fysiskt.