Parterapi – Paketerbjudande

För många kan det kännas olustigt att inte veta vad parterapi innebär och därför har jag en strukturerad modell på terapiupplägg i form av ett paketerbjudande som mina klienter upplevt överskådlig. Paketerbjudandet innebär totalt 6 samtal under några månaders tid. Varje session är 90 minuter lång – dvs en dubbelsession.

I stort ser upplägget ut så här:

Session 1 – Presentation av situationen/ problemet. Vi gör tillsammans en kartläggning av ert problem ur bådas perspektiv.

Session 2 – Återkoppling av eventuella frågor som väckts i er eller mig sedan förra gången. Jag beskriver hur man kan förstå dynamiken i relationer och vad som bidrar till en bättre balans för att båda ska känna sig respekterade och bekräftade i sexlivet. Ni får ett formulär för att kartlägga er anknytningsstil att fylla i och returnera till mig innan nästa gång.

Session 3 -För att kunna veta hur tidigare erfarenheter påverkar oss i nuet på sätt som inte är gynnsamma för oss behöver våra anknytningsmönster bli medvetandegjorda. Först då går det att skapa förändring. Vi går igenom era anknytningsstilar och hur dessa kan påverka det sexuella problemet och andra områden i relationen.

Session 4 – Vi följer upp förra samtalet och resonerar kring hur man kan förhålla sig till just era omständigheter och förutsättningar. Här kan det bli aktuellt med mycket konkreta förslag. Jag är lyhörd för hur ni vill ha det.

Session 5 – Vi går igenom de förändringar ni testat sedan förra gången och utvärderar resultatet. Antingen har det fungerat väl eller så tittar vi på fler alternativa förslag till förändring.

Ett längre uppehåll

Session 6 – Uppföljande samtal och återkoppling till hur ni upplevt perioden under och efter de första fem sessionerna. Har det blivit en bestående förändring? Resonemang kring hur ni kan tänka framöver.

Paketpris för detta upplägg är 15.000 kr.

Utöver dessa samtal vill ibland mina klienter ha varsitt enskilt samtal. Detta är valfritt men ibland nödvändigt då man kan behöva lufta saker som man inte har velat eller vill dela med sin partner och som kan ha betydelse för det aktuella problemet i sexlivet. Dessa debiteras utanför paketerbjudandet.

Boka paketerbjudande