TERAPEUTEN

Psykoterapi, stödsamtal och rådgivning är basverksamheten i mitt arbete. Att få följa människor genom svårigheter i livet som ett tryggt stöd eller ett bollplank som ibland utmanar är bland det mest givande jag vet och jag är så tacksam att jag får arbeta med det jag gör.

 

 

 

PARTERAPI

I parterapin träffar jag par som inte kommer vidare med problem som de brottas med och känner att de vill ha stöd och guidning för att kunna komma vidare. Ett vanligt bekymmer är att kommunikationen inte fungerar. Det kan då vara värdefullt med parterapi för att hitta ett gemensamt språk eller kommunikationssätt som minskar risken för missförstånd och känsla av att man jobbar mot varandra istället för tillsammans.

Läs mer

INDIVIDUALTERAPI

Alla människor ställs inför situationer och omständigheter som oroar eller frustrerar någon gång under livet. Att då unna sig stöd och guidning i form av terapi kan vara hjälpsamt för att slippa känna sig ensam och vilsen. I individualterapin kan vi kartlägga utmaningarna, identifiera dina behov och önskningar och göra en plan för att hjälpa dig röra dig i den riktningen.

Läs mer

SEXUALTERAPI

Kanske tillhör du den klientgrupp jag träffar som vill komma i enskild terapi för att hantera ett sexuellt problem. Att välja att komma själv kan bero på att du inte har en partner och oroar dig för hur det du upplever som ett sexuellt problem kan komma att upplevas om du skulle träffa någon att bli intim med. Det kan också bero på att du har en partner som uttryckligen inte vill gå i terapi eller kanske att du vill få klart för dig själv vad som bekymrar dig innan du blandar in en partner. Oavsett vilket är du välkommen att komma för samtal hos mig.

Läs mer