Handledning

Det senaste åren har jag utvidgat min verksamhet och nu ger jag även handledning i sexologiska frågor bl a till ungdoms- mottagningar. Detta sker både på regelbunden bas och som enstaka konsultationer.

Hör av er om ni är intresserade av handledning så återkommer jag med förslag på upplägg. Ni kan även få referenser om ni vill ha.

 

 

Relationskunskap – vad innebär det?

Genom att lära sig mer om dynamiken i er relation, behovet av balans inom sig och mellan sig kan det bli lättare att ha både en vilsam och utvecklande relation.

En bra, överskådlig artikelserie i Svenska Dagbladet tar upp nödvändigheten av att både vara självständig och engagerad i relationen för att undvika att maktkamper om t. ex. närhet och sex uppstår och skapar låsningar. Läs artiklarna här: maktkamp i relationer – SVD

Vad gör man om relationen fungerar bra men man vill lära sig mer för att kunna förhindra att onödig missförstånd uppstår?

Ett förslag är att ni kommer på en eller ett par konsultationer för att ta reda på vilka just era utmaningar kan komma att bestå i. Genom att kartlägga anknytningsmönster och komplettera med ytterligare frågor går det att hitta verktyg och förhållningssätt som ni kan använda om ni hamnar i situationer där ni missförstår varandra eller någon har blivit sårad eller känner sig otrygg i relationen.

Genom att boka en parkonsultation kan ni hitta en gemensam grund för att förstå er relation och få kunskap och information som ni båda kan referera till i er kommunikation.

Parkonsultation, bas                       90 min            2300 kr (grundläggande info om anknytningens betydelse för relationer)

Parkonsultation, mellan          2 x 90 min            4500 kr               (vi tittar specifikt på just era anknytningsmönster och gör en analys av ett anknytningstest)