Är du intresserad av anknytningsteorin och hur du kan tillämpa den?

2019-06-26T13:08:10+00:00

Kurs i Anknytningsteorin  Är du på väg att bli eller arbetar som terapeut och vill orientera dig i anknytningsteorin och dess betydelse för hur vi fungerar i vuxna relationer? Gå min kurs på HumaNova våren 2019. Läs mer här.