Jag är lärare och föreläser om sex och sexualitet på flera utbildningar för terapeuter. På Humanova har jag dessutom en öppen 3-dagars kurs om sexualitet och terapi för blivande terapeuter. Klicka här om du vill veta mer om den. Utöver detta blir jag ofta inbjuden som talare och föreläsare på olika konferenser. Här följer några exempel på genomförda föreläsningar de senaste åren:

Maj 2018: Föreläsning på temat att Samtala om sex med klienter med ätstörningar. Svenska ätstörningssällskapets årskonferens.

Maj 2018: Föreläsning om att Samtala om sex med patienter inom öppenvården. Region Kronoberg.

April 2018: Föreläsning om att Samtala om sex med klienter. Psykosyntesförbundet.

April 2018: Föreläsning om sensualitetsträning för par för Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier, SfKBT.

Mars 2018: Föreläsning om unga män och sexuella problem för ungdomsmottagningar i Region Halland.

Feb 2018: Öppen föreläsning om sex och intimitet på Humanova. 

Jan 2018: SAPU Halvdagsföreläsning om sexualitet och psykoterapi

Okt 2017: Halvdagsföreläsning för ungdomsmottagningarna i Gävleborgs län på temat män och sexuella problem.

Okt 2017: Öppen föreläsning i samarbete med Svenska föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier på temat Män, sex och intimitet.

Sept 2017:  Kurs ”Making Love” i samarbete med Everyday School

Sept 2017: Öppen föreläsning på Humanova ”Sex och intimitet i prestationernas tid”

Maj 2017: Kurs ”Making Love” i samarbete med Everyday School

Nov 2016: Föreläsning om anknytning i teorin och i praktiken med fokus på vuxna, relationer och sexliv på Humanovas grundläggande utbildning i psykoterapi med ACT-inriktning.

Sept – okt 2016: Fyra heldagars föreläsning i utvecklingspsykologi på Humanovas utbildning till samtalsterapeut som även är en grundläggande utbildning i psykoterapi.

27 maj 2016: Föreläsning om sexuell njutning på FSUM´s årskonferens i Skellefteå (alla Sveriges ungdomsmottagningar). 

10-11 november 2015: Föreläsning om anknytning i teorin och i praktiken på Humanovas grundläggande utbildning i psykoterapi med ACT-inriktning.

6 november 2015: Föreläsning för 1177 och Umo.se om anknytningens betydelse när personer söker vård

28 oktober 2015: CBTI – Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi

Heldagsföreläsning om psykoterapeutiskt arbete med sexuella problem för Psykoterapeutprogrammet.

17 december 2014: CBTI – Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi

Heldagsföreläsning om psykoterapeutiskt arbete med sexuella problem för Psykoterapeutprogrammet.

4 december 2014: Öppen föreläsning på The Park, Sveavägen 98

På temat ”Kärlek, relationer och sex” föreläser Malin tillsammans med Daniel Brodecki som hon samarbetade med i SVT´s program ”Kärlekskoden”.

25 november 2014: Öppen föreläsning på The Park, Sveavägen 98

På temat ”Kärlek, relationer och sex” föreläser Malin tillsammans med Daniel Brodecki som hon samarbetade med i SVT´s program ”Kärlekskoden”.

23 oktober 2014: Löftadalens Folkhögskola i Åsa

Föreläsning om sexualitet och självkänsla för personal på ungdomsmottagningar och inom mödravården i Sydvästra Sverige

22 oktober 2014: SAPU – Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

Heldagsföreläsning om psykoterapeutiskt arbete med sexuella problem för psykoterapeutprogrammet

2 och 8 oktober 2014: Södersjukhuset

Föreläsning om behandling för Erektildysfunktion och Prematur Ejaculation för personal på Enheten för sexuell hälsa samt inbjuden personal från Ungdomsmottagningar i Södra Stockholm