Föreläsare på utbildningar

Under de senaste åren har jag anlitats som återkommande föreläsare på en rad utbildningar.

Jag föreläser om psykoterapeutisk behandling för sexuella problem på Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi på Sabbatsberg (www.cbti.se) för både grundläggande psykoterapiutbildningen (steg 1) och den legitimationsgrundande utbildningen (steg 2).

Sedan ett år föreläser jag regelbundet om utvecklingspsykologi och anknytningsteorin på Humanovas grundläggande psykoterapi utbildningar (www.humanova.com). Utöver detta har jag och har haft enstaka föreläsningar på andra grundutbildningar i psykoterapi som till exempel SAPU och Stockholms Universitet.